Ngoại khóa An Toàn GIao Thông năm học 2017-2018

Ngoại khóa An Toàn GIao Thông năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 -2018, hưởng ứng tháng ATGT quốc gia đồng thời giúp học sinh nhận thức được ý thức, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện ATGT qua đó tạo không khí vui vẻ, thoải…